web_1_skola.JPG Ap 1870.gadu Vidzemē sāk atvērt pagasta skolas, jo izdots likums – pagastos, kuros ir no 300 līdz 1000 iedzīvotāju, jābūt vismaz vienai skolai.

Likums paredz, ka pirmās pagasta skolas celtniecībai zemi un būvmateriālus dod muiža. Sērmūkšu pils ceļa labajā pusē ir kokiem apaudzis pakalns, tur ir arī kāda ēka, un muižnieks Kreicbergs nolemj, ka tur var pagaidām ierīkot skolu.

1876.gada 30.jūnijā šajā ēkā, ko vietējie zemnieki dēvēja par Vilku riju, sāk darboties Sērmūkšu pagasta skola.

1920.gadā tā tiek pārcelta uz bijušo muižas māju, kur mācās bērni no 1. līdz 4. klasei. 1929.gadā sāka būvēt jauno skolas ēku.

Sērmūkšu sešgadīgo skolu atklāja 1934.gada 23.aprīlī.

Direktore Ilze Šmate

Tālrunis, fakss 641 259 82

E-pasts: sermuksi7@inbox.lv

Adrese: Sērmūkši, p.n. Skujene,

Skujenes pagasts,

Amatas novads, LV-4143