Izglītojamo pašpārvalde

Prezidents - Edgars Jānis Plēģeris
Prezidenta vietnieks - Gints Mārtiņš Indriksons
Izglītības ministre - Līga Vējkrīgere
Kultūras ministri - Agnese Austra Grīnberga un Edijs Knāķis
Sporta ministrs - Māris Riekstiņš
Preses ministres - Laine Pušķe un Laura Makare
Kārtības ministre - Lelde Annija Grīnberga

Izglītojamo pašpārvaldes avīze