Tautisko deju skatēs 5.-6.klašu grupā-1.pakāpes diploms un 7.-9.klašu grupā 2.pakāpes diploms (I. Kazijeva)
Konkursā „Piebalgas Zeltenīte” ar titulu "Piebalgas Zeltenīte 2009" var lepoties mūsu skolas skolniece - Laine Zvaigzne – viņa ir viserudītākā Zeltenīte. Danai Kolotilinai izteikta atzinība (I. Batņa)
Vides zinību konkurss ”Vai es zinu?” - 2.vieta (Salvis Slavišens, Gints Mārtiņš Indriksons, Edgars Jānis Plēģeris, Jānis Kalniņš, Andis Kalniņš, sk. B. Kalniņa).
Tenisa sacensībās aprīlī C un B komandas izcīnīja 2.vietu. C grupā startēja Elvis Vējkrīgers (Daigas dēls), Māris Riekstiņš, Juris Šveide, Jānis Vilciņš un Emīls Roberts Grīnbergs). B grupā startēja Gints Mārtiņš Indriksons, Edgars Jānis Plēģeris, Kaspars Šveide, Edijs Knāķis un Imants Konovalovs.
Vieglatlētikas sacensībās maijā Laura Sekste izcīnīja 1.vietu 800 metru skrējienā, 2.vietu augstlēkšanā, 3.vietu 100 metru skrējienā. Undīne Dumpe 1.vietu šķēpa mešanā un 2.vietu lodes grūšanā. Rolands Sekste 3.vietu lodes grūšanā, Elvis Vējkrīgers(Dairas dēls) 1. vietu 3 km soļošanā, Elvis Vējkrīgers (Daigas dēls) 3.vietu 800 m skrējienā, Sandis Grīnbergs 3.vietu lodes grūšanā, Jānis Kalniņš 2.vietu 100 m skrējienā un 3.vietu tāllēkšanā, Salvis Slavišens 1.vietu tāllēkšanā un 2.vietu 1000 m skrējienā, Māris Riekstiņš 1.vietu augstlēkšanā un 3.vietu 100 m skrējienā, Edijs Knāķis 3.vietu 100 m un 1000 m skrējienā , Laine Pušķe 1.vietu bumbiņas mešanā.
Piedalījāmies arī Cēsu rajona futbola sacensībās. Izcīnīta 4.vieta. ( R.Kazerovska)

8.klases komanda piedalās nometnē „Zaļā nakts” Valmierā 24.aprīlī
Mūsu skolas 8.klases komanda – kapteine Laine Zvaigzne, Gints Mārtiņš Indriksons, Edijs Knāķis, Imants Konovalovs, Edgars Jānis Plēģeris, izcīnīja tiesības piedalīties diennakts nometnē „Zaļā nakts” Valmierā 24.aprīlī.
Lai piedalītos šajā nometnē vispirms bija jāatbild uz desmit jautājumiem un īpaši izsmeļoši jāapraksta darbības, ko veic vides ilgtspējas saglabāšanā.
Pavisam piedalījās 179 komandas no visas Latvijas. Jauniešu vecums 14-19 gadi. Mūsu skolas komanda iekļuva to 20 laimīgo komandu skaitā, kuras izcīnīja tiesības piedalīties šajā nometnē Valmierā. Mūsu komanda bija viena no visjaunākajām.
Nometnes laikā skolēni tika apmācīti piecās darbnīcās:
1. „Pētnieciskā vides žurnālistika Latvijā” - vadītājs: žurnālists Sandijs Semjonovs,
2. „Atkritumi: Reduce, reuse, recycle jeb samazini, izmanto atkārtoti un nodrošini pārstrādi ” - vadītāja: Latvijas Zaļā punkta padomes priekšsēdētāja Undīne Būde,
3. „Globālie vides procesi” - vadītājs: žurnāla „Ilustrētā Zinātne” redaktors Vents Zvaigzne,
4. „Ekodzīve” - vadītāja: žurnāla „Vides Vēstis” galvenā redaktore Anitra Tooma,
5. „Āra dzīve” - vadītājs: āra dzīves apmācību centra „Pelēkais vilks” instruktors Nils Klints.
Noslēgumā bija diskotēka, atrakcijas. Pasākumu vadīja jauniešu auditorijai populāra personība, mūziķis, TV un radio raidījumu vadītājs - Kristaps Zlidnis.
Skolēnu diennakts nometnē „Zaļā nakts” dalībniekiem tiek piedāvāta uz pieredzi balstīta izglītība, kas ļauj mācīties aizraujoši un interesanti, ikvienam nodrošinot iespēju pašam piedzīvot, pārdzīvot un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.
Paldies komandai par zinātkāri un aizrautību!

Vācam izlietotās baterijas
2008./2009.m.g. pirmo gadu piedalījāmies izlietoto bateriju vākšanā. Kopā savācām 30.5 kg baterijas. Valstī kopumā skolēni savākuši 8105.9 kg izlietoto bateriju.
Mūsu skolas bērni akcijā aktīvi iesaistījās, izliekot speciālas kastītes izlietotajām baterijām Skujenes centra veikalos. Kāpēc jāvāc baterijas? Izmetot tās kaut kur dabā, rodas vides piesārņojums. Vislabāk šos bīstamos atkritumus nodot atsevišķi nevis pie kopējiem atkritumiem.
Liels paldies visiem par atsaucību, kas izlietotās baterijas iemeta kastītē!
Šajā mācību gadā turpinām vākt izlietotās baterijas!

ZAAO un mēs
Kā jau katru gadu, arī šogad piedalījāmies PET pudeļu un makulatūras vākšanā, ko organizē ZAAO.
Šogad savācām 50 m3 makulatūras un PET pudeļu. ZAAO mums uzdāvināja mācību ekskursiju Ls 125 apmērā. Kopvērtējumā ieguvām 4.vietu. Ekskursija tika piešķirta pirmajām četrām vietām.
Čaklākie vācēji – Jānis Vilciņš, Dana Kolotilina, Imants Konovalovs, Diāna Kolotiļina, Agnese, Lelde, Emīls Grīnbergi, Gints Mārtiņš Indriksons, Laura Sekste, Dinija Pušķe un mūsu skolas darbinieki – Ausma, Aija, Rudīte.
Paldies visiem čaklajiem dalībniekiem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem par atbalstu!
Bet mēs joprojām turpinām vākt PET pudeles un makulatūru! Laipni aicināti piedalīties!

2009.gada no 13.-27.jūlijam piedalījāmies jauniešu apmaiņas projektā Francijā.