2009./2010.m.g. skolā strādā 14 skolotāji:


Ilze Šmate - direktore, bioloģija, ķīmija, sociālās un dabas zinības
Ingrīda Batņa - mājturība, vizuālā māksla
Ilze Cīrule - rokdarbi, vizuālā māksla, pirmsskola
Arnis Lasmanis - angļu valoda
Daiga Leite - latviešu valoda
Ārija Kalniņa - vēsture, sociālās zinības
Marina Kļučivska - sākumskola, pirmsskola
Roberts Nagainis - matemātika un ģeogrāfija
Agita Pļešakova - sports
Lolita Rugāja - sākumskola
Daiga Šveide - mūzika, krievu valoda, pirmsskola
Egons Veidemanis - mājturība zēniem, fizika
Arnis Zvaigzne - informātika
Ieva Kazijeva - tautiskās dejas
Skolas ēkā atrodas bibliotēka - vadītāja Vija Indriksone.